Osteopathie voor zwangere vrouwen

Op het eerste zicht is het misschien vreemd om moeilijkheden bij de conceptie met osteopathie aan te pakken maar toch is het zeker de moeite om het voor of zelfs in combinatie met andere therapieën toe te passen.
De osteopaat steunt ook hier op enkele van de basis regels in het osteopatische concept ,nl. :
De structuur beheerst de functie:

 • het organisme niet goed kan werken als de structuur niet optimaal functioneert.

 • De regel van de arterie:
 • als er ergens een doorbloedingsprobleem optreedt dan zullen alle weefsels die achter dit probleem bevloeid moeten worden daar nadelen van ondervinden.

 • Een voorbeeld:

  De baarmoeder is opgehangen in het bekken door middel van ligamenten. Tussen die ligamenten lopen bloedvaten die de baarmoeder van het nodige bloed moeten voorzien. Het bloed gaat op zich zuurstof en voedingstoffen naar de weefsels in en rond de baarmoeder brengen. Wanneer er op een of andere manier spanningen ontstaan in deze ligamenten, dan zal dit een invloed hebben op de bloedbevoorrading en dus ook op de gezondheid van de baarmoeder en de omgevende weefsels. Dat heeft dan weer zijn effect op de innesteling van de eicel.

  Mogelijke oorzaken die spanningen op de ligamenten van de baarmoeder kunnen veroorzaken:

  Via dit onderdeel willen we u wat maar uitleg geven over osteopathie voor zwangere vrouwen.

  Dit deel kunnen we opsplitsen in 3 verschillende periodes:

  • osteopathie vóór de zwangerschap
  • osteopathie tijdens de zwangerschap
  • osteopathie na de bevalling

  Osteopathie vóór de zwangerschap

  De moeder wordt voorbereid op een rustige zwangerschap.Zoals een vogel zijn nestje bouwt, zo moet de moeder haar lichaam voorbereiden op de zwangerschap.Een slecht nestje zal moeilijkheden veroorzaken bij de innesteling van het vruchtje.

  Osteopathie tijdens de zwangerschap

  Zwangerschap is geen ziekte, ze is wel de oorzaak van allerlei zwangerschapsklachten.Deze klachten zijn misschien wel bijkomstig, maar ze kunnen pijnlijk en hinderlijk zijn.
  • lage rugpijn
  • nekklachten
  • zware benen
  • moeilijke spijsvertering
  • maagkrampen
  • bekkeninstabiliteit
  • hoofdpijn
  • ...

  Door het verhelpen van deze klachten gaat de moeder zich beter voelen, waardoor ook de baby zich beter voelt.

  Osteopathie na de bevalling

  Na de bevalling wordt het lichaam terug in zijn normale toestand hersteld.Volgende klachten worden behandeld:
  • rugklachten
  • bevorderen van de borstvoeding
  • incontinentieklachten
  • bekkenklachten
  • ...

  Lage rugklachten is een van de meest voorkomende problemen bij de zwangere vrouw. De osteopaat zal deze klachten aanpakken vanuit het standpunt van de veranderende houding (door het zwaarder worden van de buik) alsook vanuit de veranderende beweeglijkheid.

  Bepaalde houdingen worden steeds moeilijker en de belasting wordt steeds zwaarder omdat de belastbaarheid steeds kleiner wordt onder invloed van hormonale veranderingen die bindweefsels (oa. ligamenten) soepeler maken.

  Door tijdig opkomende klachten te behandelen kan vaak erger voorkomen worden.

  Het is van belang om mechanisch soepel te blijven zodat het lichaam van de zwangere vrouw zich kan aanpassen aan de steeds veranderende eisen tijdens de zwangerschap. Op deze manier zullen er minder spanningen en krachten terecht komen op de groeiende baby.

  Als het lichaam en meer bepaald het bekken vlot kunnen blijven bewegen dan zal dit een positief effect hebben op de bevalling. Niet enkel voor de moeder maar ook voor het kind.

  Daarnaast kunnen met osteopathie nog andere problemen tijdens de zwangerschap aangepaktworden. Dikwijls zijn dit klachten die men als ‘normaal tijdens de zwangerschap benoemt’ of alsof er tijdens de zwangerschap niets aan te doen is.

  Een aantal voorbeelden:

  Met onze praktijk hebben wij een kindje van plan België geadopteerd.
  • 2018 Osteopathie Stefan Hermans